0850 304 59 96 bilgi@okutanakademi.com

Hızlı Okuma Teknikleri Hakkında

Son yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler bilginin hızla çoğalmasına ve birikmesine yol açtı.  Günümüz dünyasında ise bilgi, dijital iletişim teknolojilerin de gelişmesi ile hızla yayılmakta ve birikmektedir. Biriken ve yayılan bu bilgi seli insanların daha çok bilgiyi takip etme ve doğru bilgiye ulaşma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Fakat yeni yüzyılın getirdiği meşgaleler ve zamanın darlığı  insanları bu bilgi bombardımanı karşısın bazen çaresiz bırakmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler, insanların bilgiye hızlı ulaşmasını zorunlu kılmakta ve yeni teknikler geliştirerek okuma hızlarını arttırmaya mecbur bırakmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu bir insanın daha kısa sürede daha hızlı okuyacağını kanıtlanmış olup, bu teknikler zaman içinde geliştirilerek çeşitlenmiştir. Hızlı okuma teknikleri ile  anlayarak  okuma hızı 5 katına kadar artmakta ve  daha odaklı ve uzun okumalar gerçekleştirilebilmektedir.

Hızlı Okuma Teknikleri Kullanılarak Nasıl Okunur?

Hızlı okuma teknikleri egzersizlerle güçlendirilerek ve tekrar edilerek göze yeni bir okuma alışkanlığı kazandırılır, yeni okuma alışkanlığında gözün, beyne veri gönderme hızı arttırılır ve daha hızlı algılama gerçekleşmeye başlar, dolayısıyla eskisine oranla daha kısa sürede daha fazla kelime okumak mümkün olur. Yeni okuma alışkanlığı, zihin sesinden büyük oranda bağımsız gerçekleşir. Kelimeler eski okuma alışkanlığında olduğu gibi tek tek değil bloklar halinde görülür. Gözler satırlar üzerinde daha az durma ve sekme hareketi yaparak akıcı bir şekilde ilerler. Beyne veri akışı hızlı olduğu için dışarıdaki etkenlerden daha az etkilenerek daha odaklı bir okuma gerçekleşir. Yüksek odakla ve hızlı bir şekilde okuma eylemi ile birlikte cümleler arasında daha rahat bütünlük kurulur, dolayısıyla okuyucu eskisine oranla okuduğu metnin örgüsünü daha rahat oluşturur ve daha iyi anlar. Rahat veri akışı sağlandığı için sıkılmadan ve dikkat dağılmadan uzun okumalar yapılabilir. Bütün bunlar okuyucunun okuma isteğini arttırır ve okuma alışkanlığının pekişmesini sağlar.

Hızlı Okumak İçin Hangi Teknikler Kullanılmalıdır?

  • Okuma amacı güçlendirilmeli; metinde rahat okuma örgüsü sağlayabilmek için, okumadan önce metin izlenerek  metin hakkında fikir sahibi olunmalı,  5N 1K soruları sorularak metin hakkındaki fikirler güçlendirilmelidir.
  • Kelimeler bloklar halinde görülmeli; birden fazla kelimeye odaklanarak ve daha geniş bir alana bakarak okuma gerçekleştirilmeli.
  • Okurken kelimelere cümlelere değil fikre odaklanılmalı.
  • Geri dönmeden gözlerin satırlar üzerinde daha akıcı bir şekilde ilerlemesi sağlanmalı.
  • Zihinden kelimelere ses vermeden okunmalı.
  • Gözler daha odaklı ve süreğen hareket ettirilmeli.
  • Kitaba yaklaşık 40 cm. mesafeden bakılmalı.
  • Dik oturarak rahat nefes alınmalı.
  • Her 15 dk. bir 1 dk. süre le gözler uzağa bakarak dinlendirilmelidir.

Hızlı Okuma Tekniklerini Geliştirmek İçin  Hangi Egzersizler Yapılmalıdır?

1. Gözlerinizi eğitmelisiniz!

Etkin okuma işlevinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için, hızlı ve çevik gözlere sahip olmanız gerekmektedir. Gözler okuma işlevini gerçekleştiren birincil organımızdır. Gözümüzü hareket ettirmenizi sağlayan 6 adet göz kasınız bulunmaktadır.  Bunlar bazen doğuştan, bazen de sonradan hantallaşmaya ve çevikliğini kaybetmeye başlar, dolayısıyla okuma işlevi sırasında satırlar ve kelimeler üzerinde göz kontrolünüz zayıf olur. Egzersizler yaparak göz kaslarınızı güçlendirebilir, göz işlevinin  hızını artırabilir ve göz kontrolünüzü mükemmel bir seviyeye çıkartabilirsiniz. Bkz. okutanakademi.com/Göz Egzersizleri

2. Kaygılarınızdan kurtulmalısınız!

Kaygılarınız sizin hızlı okumanızı engeller. Okurken kendinizi alıştırdığınız hızın sizin için güvenli olduğunu düşünür ve hep aynı hızda okursunuz.  Hızlandığınız zamanda ise kontrol duygusunu kaybettiğiniz için, okuduklarınızı anlamlandırmakta zorluk yaşarsınız. Bu duygu size yavaş okuduğunuz zaman daha iyi anlayacağınızı düşündürür. Etkin ve hızlı bir okuyucu olabilmek, kaygılarınızdan kurtulmalısınız. Çoğunuz hayatınızda hızlı okuma denemeleri yapmıştır. Fakat hızlı okuyunca anlama oranınızın düştüğünü için bundan vaz geçmişsinizdir. Oysa hızlı okuma alışıldığında eskisinden daha odaklı okunur ve metinde anlatılmak istenen daha iyi anlaşılır. Araba kullandığınızı düşünün, araba yavaş giderken, çevrenizdeki birçok şey dikkatinizi çekmeye başlar, oysa araba hızlandığında, diğer uyaranları devre dışı bırakarak sadece yola odaklanırsınız. Hızlı okurken de aynı şey geçerlidir. Hızlı okumaya başladığınızda, okuduğunuz metne odaklanır, içeriden ve dışarıdan gelebilecek uyaranlara karşı daha az tepki verirsiniz. Böylelikle dikkatiniz dağılmadan ve daha iyi anlayarak uzun okumalar yapabilirsiniz.  Yavaş okuduğunuzda ise içeriden ve dışarıdan gelebilecek uyaranlardan daha fazla etkilenir, anlam bütünlüğü kurmakta zorlanırsınız. Okuma esnasından farkında olmadan kendinizi akşam arkadaşınızla gezeceğiniz yerleri hayal ederken bulabilirsiniz. Çünkü beyniniz geri planda çok hızlı çalışmaktadır, dk. 1000 kelimeye kadar işlem yapabilmektedir, araya başka düşüncelerin girmemesi ve okunan metinde düşünce boşluklarının oluşmaması için hızlı okumalısınız. Hızlı okumak, sizin okuma esnasında beyninizi sürekli meşgul ettiği için araya başka düşüncelerin ve başka uyaranların girmesini engeller, okuduğunuz metinde bütünlük kurmanızı ve anlamlandırmanızı kolaylaştırır.

Hızlı okuma kaygısından, okuma ritminizi arttırıp,  yeni bir okuma hız alışkanlığı kazanarak kurtulabilirsiniz. Bunun için sürme egzersizi yapmalısınız. Sürme egzersizi tamamlayıcı ve birçok egzersizi içinde barındıran bir egzersizdir; kişinin geri dönme alışkanlığını ortadan kaldırır, gözlerin satırlar üzerinde durmadan ve sekmeden ilerlemesini sağlar, kişiye yeni bir okuma – hız alışkanlığı kazandırır, aynı zamanda kişiyi zihin sesinden bağımsızlaştırarak foto grafik okumaya da alıştırır.  Dikkatli ve doğru yapıldığında etkili sonuçları görülmektedir.

Nasıl uygulandığını inceleyelim; İçinde çok fazla yabancı kelime geçmeyen, herhangi bir kitap seçiyorsunuz. Seçtiğiniz kitabın herhangi bir sayfasını açıyorsunuz, elinize bir kalem alarak kalemin sivri ucunu satırın altına gelecek şekilde tutuyorsunuz. Kalemi takip ederek okumaya başlıyorsunuz 1 dk. Sonra kalemin hızını iki katına çıkararak,   normal okuma hızınızın, 2 katı daha hızlı sürerek satırları takip ediyorsunuz. İlk başlarda aradan kelimeler kaçırdığınızı ve anlamakta zorluk yaşadığınızı görecekseniz.  Fakat 5 dk. Sonra beyninizin kaçırdığınız kelimeleri tamamladığını ve anlam bütünlüğünü sağladığını hissedeceksiniz. 5 dakika sonra kalem sürme hızınızı, bir kat daha arttırarak normal okuma hızınızın 3 katına çıkartınız ve tekrar kalemin hızına yetişmeye çalışınız.  Bu şekilde en az 10 dakika sürmeye devam ediniz.  Normal okuma hızınızın 3 katı hızlı sürdüğünüz için, okuduğunuz satırdaki her kelimeli ye ses vermeye yetişemeyecek-siniz. Bu egzersizi düzenli bir şekilde 3 hafta süresince her gün en az 15 dk. Yaparsanız zamanla zihniniz sesten bağımsız foto grafik okuma alışkanlığı kazandığını göreceksiniz. Yani kelimeleri, zihninizde seslendirmeden fotoğraf olarak tanıma anlamlandırma sürecine büyük oranda geçmiş olacaksınız.  %40 oranında bile sesten bağımsız okumaya başlamanız, anlayarak okuma hızınızı 4 katına kadar arttıracaktır. Bkz. okutanakademi.com/Sürme Egzersizi

3. Bloklar halinde görerek okumalısınız!

Kelimeleri tek tek okumak, ön belleğinizi çabucak doldurduğu için anlamanızı da zorlaştırır, ayrıca satırlar üzerinde gözünüzün çok fazla duraksamasına sebep olduğu için okuma hızınızı da çok yavaşlatır.  Bilgiler öncelikle duyularınız vasıtasıyla ön belleğinize gelir, burada tasnif edilerek kalıcı hafızanıza gönderilir, ön belleğiniz 7 birimden oluşmaktadır, bu birimleri kelimelerle çabucak doldurduğunuzda, okuduğunuz cümleyi anlamlandırmanız zorlaşmaktadır. Şöyle örneklendirecek olursak; telefon numarasını rakamları tek tek okuyunuz ve gözlerinizi kapatarak tekrar etmeye çalışınız. “2 1 2 5 5 4 8 3 4 1” hatırlamakta zorluk çektiğinizi göreceksiniz. Çünkü telefon numarası 10 haneden oluşmakta sizin ön belleğiniz ise 7 birimden oluşmaktadır, bu durumda kalan üç numarayı hatırlamanız imkânsızdır. Eğer 12 saniye içinde bilgileri gruplandırıp analiz sentez sürecine sokamazsanız bilgiler ön belleğinizden çabucak silinerek kaybolacaktır. Aynı telefon numarasını birde gruplandırarak okuyun ve gözlerinizi kapatarak tekrar edin 212 554 83 41 aklınızda daha kolay kaldığını ve daha kolay hatırladığınızı göreceksiniz.  Aynı mantık okumada da geçerlidir. Kelimeleri tek tek değil de gruplar halinde görerek okumaya başladığınızda anlama oranınızın arttığını ve okuma hızınızın yükseldiğini göreceksiniz. Bkz. okutanakademi.com/Blok halinde görme uygulaması

4. Geri dönme alışkanlığından kurtulmalısınız!

Okurken kimi zaman anlayamadığınız için kimi zaman ise odaklanmanız dağılıp dikkatiniz başka yerlere kaydığı için geri dönerek tekrar okuma ihtiyacı hissedersiniz. Yavaş okuduğunuz için düşünce boşlukları oluşur, o sırada dikkatinizi başka bir uyaran çabuk çekebilir, sayfanın sonuna geldiğinizde, kendinizi bir alıveriş merkezinde arkadaşınızla gezerken hayal ediyorken bulabilirsiniz. Beyninize veri akışı yavaş olduğu için, zihin bundan sıkılır ve kaçma davranışı gösterir. Yavaş okumak tıpkı bir filmi yavaşlatılmış olarak izlemenin yarattığı hissi uyandırır zihninizde,  bilgiler yavaş geldiği için sıkılırsınız,  sıkıldığınız için zihniniz çok çabuk başka alanlara kayabilir. Okuduğumuz metinden uzaklaştığınız içinde, tekrar geri dönüp okuma ihtiyacı hissederiz. Anlayamadığınız yerleri tabi ki geri dönüp okumalısınız fakat bu yoğun bir alışkanlık haline geldiğinde, okuma hızınızı ciddi oranda etkilemektedir. Peki, geri dönme alışkanlığını nasıl zihninizden silip atabilirsiniz? Egzersiz platformumuzdan “silinerek blok okuma” uygulamasını yaparak veya sürme egzersizi yaparak geri dönme alışkanlığını zihninizden silebilirsiniz. Platformda ki silinerek blok okuma uygulamasını inceleyelim, Bkz.  “Silinerek blok okuma uygulaması”.

Geri dönme alışkanlığını ortadan kaldıracak diğer bir uygulamamız, kalemle takip (sürme) egzersizidir, kalemle satırlar üzerinde durmadan sürekli ilerlediği için, beyninizi geri dönmeden sürekli ilerleme komutuna alıştırır, bir ay boyunca düzenli yaptığınız takdirde, alışkanlık psiko motor davranışa dönüşür ve hayatınız boyunca kalıcı olarak akıcı okursunuz. Bkz. “kalemle takip (sürme) egzersizi

5. Okurken zihnindeki sesten bağımsız okumalısınız!

Okuma işlevini gerçekleştirirken, zihninizden kendi sesinizi duyar ve duyduğunuz bu sesi dinleyerek okuduğunuz metni anlamaya çalışırsınız, bu sesin hızı genelde sizin konuşma hızınızla doğru orantılıdır. Okuma hızınızı arttırdığınızda, konuşma hızınızın önüne geçersiniz ve her sözcüğe seslendirme işlevini gerçekleştiremezsiniz. Anlama oranınız düştüğü içinde yavaşlayarak konuşma hızınıza geri dönersiniz. Oysa metni foto grafik okumak ve anlamak kolaydır. Yetişkin bir okuyucuda her sözcüğün önceden öğrenilmiş sembol karşılığı vardır. Zihnini deki ses olmadan da sözcükleri anlayabilir, metni anlamlandırabilirsiniz. Zihin sesinizin okuma hızınızı nasıl yavaşlattığını birlikte inceleyelim. 3 saniye içinde çevrenizdeki objelere hızlıca bakınız, sonra gözlerinizi kapayarak gördüklerinizi anlatmaya başlayınız. 3 sn. Fotoğraf olarak görüp algıladığınız objeleri ses olarak dışarıya verme sürenizin en az 15 sn olduğunu göreceksiniz. 21 gün düzenli egzersiz yaparak, foto grafik okuma alışkanlığı edinebilir,  yüksek oranda zihin sesinizden bağımsız olarak okuma işlevini gerçekleştirebilirsiniz.

Foto grafik okuma alışkanlığı edinebilmenin en etkili yöntemi kalemle takip (sürme) egzersizidir. Sürme egzersizini yapmaya başladığınızda sözcüklere zihninizde ses verme işlevini gerçekleştiremeyeceksiniz. Çünkü kalem hızla akıp giderken zaman dilimi içinde her sözcüğe ses vermeniz imkansızlaşacaktır. Dolayısıyla Egzersizi ilk yapmaya başladığınızda okuduğunuz metni anlamakta zorlanacaksınız. Çünkü arada çok fazla kelime kaçırıyor olacaksınız. Fakat egzersize devam ettikçe, zaman içinde kaçırdığınız sözcükleri cümlenin bütününde beyninizin tamamladığını ve daha iyi anladığınızı göreceksiniz. Bkz. okutanakademi.com/Sürme egzersizi

6. Dikkat ve hafıza egzersizleri yapmalısınız!

Etkin ve hızlı bir okuyucu olabilmek için,  rahat odaklanan, algıda seçiciliği yüksek bir belleğe ihtiyacınız vardır. Görsel dikkati düşük olan kişilerin odaklanmada ve odaklanmasını sürdürmekte zorluk yaşadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu kişiler kelimelerin sonlarını yanlış okuyabilirler, kelime atlayabilirler, satır atlayabilirler, benzer harf ve kelimeleri karıştırabilirler. Odaklanma ve algılama hızları yavaştır, metne odaklanmak için çok fazla gayret sarf ederler, buda okuma hızlarını bir hayli yavaşlatır. Bu kişiler yavaş okudukları için okudukları cümle ve metinde bütünlük kuramazlar, anlama oranları düşüktür ve çabuk sıkılırlar.

Görme ve algılama hızınızı arttırmak için; Kelime egzersizleri bölümünden “Hızlı görme uygulaması” “hızlı kavrama” uygulamasını kullanabilirsiniz. Odaklanmanızı arttırabilmek için “Beyin egzersizleri” bölümünden “Doğru Kelimeyi Bul” uygulamasını kullanabilirsiniz. Görsel dikkatinizi arttırmak için ve sağ – sol beyin koordinasyonunu güçlendirmelisiniz. Beyin egzersizleri bölümünden, “Doğru rengi bul” uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ayrıca bunların haricinde görsel dikkatinizi arttırmak için herhangi bir kitap üzerinden “kelime bulma uygulamasını” kullanabilirsiniz. Kitabın içinde çok geçtiğini düşündüğünüz bir kelimeyi seçerek 10 dk. Boyunca aynı kelimeyi kitabın sayfalarında arayabilirsiniz, ilk başlarda zorlansanız da sonralara doğru o kelimeyi daha hızlı bulmaya başladığınızı göreceksiniz. Bkz. “Beyin Egzersizleri”

7. Kelime dağarcığınızı genişletmelisiniz!

Etkin ve hızlı bir okuyucu olabilmek için,  dilbilgisine hâkim olmanız gerekmektedir. Gerekmektedir. Dil bilgisi ve kelime dağarcığı yetersizliği, okuma geçmişi zayıf olan kişilerde görülür, kelimeleri rahat ve hızlı tanıyabilmek için, kelimelerin önceden zihninizde sembol karşılığının oluşturulması gerekmektedir. Bu da kelimeleri ve cümle yapılarını görme sıklığınızla alakalıdır. Bir kelimeyi ne kadar çok görürseniz onu sonra ki okumalarınızda tanımanızda bir o kadar kolay olmaktadır. Okumaya yeni geçmiş çocuklar veya az okuyan kişilerin, kelimeleri ve cümle yapılarını tanımaları zorlaşmaktadır. Bu da okuma hızını büyük oranda düşürmektedir. Günlük, düzenli kitap ve mecmua okuyarak kelime haznenizi oldukça geliştirebilirsiniz fakat bu biraz zaman alan bir süreçtir, daha pratik yöntem olarak, Türkçe bir sözlük içinde ki kelimeleri tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Ayrıca Online Egzersiz Platformumuzda çeşitli kategorilerde binlerce metin bulunmaktadır, bu metinler, siz egzersiz yaparken bir taraftan da kelime haznenizi genişletmeye yardımcı olacak, aynı zamanda eğitiminize de büyük oranda katkı sağlayacaktır.

Yeni okumaya geçmiş ilkokul çağında ki öğrenciler için Türkçede en çok kullanılan bin kelime uygulaması oldukça etkili olmaktadır. Bu uygulama, çocukların hem kelime haznelerini genişletmekte hem görsel dikkatlerini bir hayli arttırmaktadır. Türkçede en çok kullanılan 1000 kelimeyi wikipedia sözlükten indirebilirsiniz, en çok kullanılandan en az kullanılana doğru sıralanmış bir şekilde, 50’ lik sütunlar halinde karşınıza gelmektedir. Bu sütunlardan her seferinde değişik kelimeler sorarak, öğrencilerinizin bulmasını isteyebilirsiniz, her sütundan 10 ar adet sözcük sorarak bulmalarını isterseniz, yoğun bir odaklanmayla her seferinde kelimeleri arayacakları için farkında olmadan bütün kelimeleri okumak zorunda kalacaklardır. Kelimeler fotoğraf bilinçaltılarına fotoğraf olarak yerleşerek kelime haznelerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu uygulama algı ve odak sürelerini bir hayli arttıracaktır. Bkz.  “Türkçede en çok kullanılan 1000 kelime”

8. Okuma amacınızı güçlendirmelisiniz!

Okuma amacınızı güçlendirmek için, okuma tasarımlarını devreye sokmanız gerekmektedir. Okuma amacınız ne kadar güçlü olursa, metne karşı olan odaklanmanız da bir o kadar artmaktadır. Dolayısıyla yüksek bir odaklanmayla okumak metinden alacağınız bilgileri ve detayları da etkilemektedir. Düşük bir odaklanmayla okuduğunuz metinlerden alacağınız bilgiler de bir o kadar azalmakta ve metne karşı olan okuma isteğinizi de bir hayli etkilemektedir. Buda metni okurken sık sık geri dönmenize, metni sonuna kadar okusanız da anladığınız bilgilerin sınırlı kalmasına sebep olmaktadır.

Bunun için İSOAT tekniğini kullanırsanız, güçlü bir okuma tasarımı oluşturmuş olursunuz, İSOAT tekniğinin açılımı nedir? İSOAT tekniği;   İzle, Sor, Oku, Anlat, Tekrar et kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, okuma tasarımı ve anlama tekniğidir.

“İzle” Okuyacağınız kitabı ya da metni okumaya başlamadan önce incelemeli ve izlemelisiniz, izleme kitap hakkında genel bilgi edinmek amaçlı olmalıdır,  konunun ne olduğu, yazarın vermek istediği mesaj,  bu mesajı verirken ki oluşturduğu kurgu yapısı irdelenmelidir. Bunu yapmak için, önsöz, içindekiler kısmı, başlıklar alt başlıklar, italik yazılmış yerler, paragrafların ilk ve son cümleleri, kitabın son sayfaları ve son cümleleri, varsa kitap üstünde ki fotoğraflar, kitabın konusunu ve bölümleri kitap hakkında bir ön izlenim edinmeniz için size bir hayli yardımcı olacaktır.

“Soru Sor” Genel kurguyu zihninizde oluşturduktan sonra, sıra İSOAT’ ın (S) si olan SOR bölümüne geliyor. Soru sormak; kitabın özetini çıkararak kitapla alakalı soru oluşturmak değildir. İzleme sonucu aklınıza gelen bütün soruları zihninizde sıralayabilirsiniz. Soruları oluştururken de bir taraftan, oluşturduğunuz soruların cevabını aklınızdan düşününüz ve tahminlerde bulunmaya çalışınız.  Bunu yapmak için; “5N 1K” kuralı oldukça işinize yarayacaktır.  NE? Sorusu Konuyu verir. – NEDEN? NİÇİN? Soruları amacı verir. – NASIL? Sorusu yöntemi belirler. – NEREDE? Mekân ve yer kavramlarını belirler. – NE ZAMAN? Süreç kavramlarını – KİM? Sorusu da ilgili ve sorumlu kişileri belirler. Soru sormak okuyacağınız metne odaklanmanızı ve isteğinizi bir hayli arttıracaktır.

İzleme ve soru sürecinden sonra zihninizde yeni bağlantı yolları çoktan oluşmuştur, beyniniz artık gelecek detay bilgileri zihninizin hangi bölümlerine kaydedeceğini tespit etmiştir.

“Oku” izleme ve soru sorma bölümlerinden sonra, kitabı okumaya başladığınızda, kitap daha ilk sayfadan itibaren size çok anlamlı gelmeye başlayacaktır. Okumaya başladığınızda daha odaklı, daha fazla detaya inerek ve daha iyi anlayarak okuduğunuzu hissedeceksiniz. Okurken kelimelere değil, fikirlere odaklanmalısınız. Bu okuma hızınızı ve anlama oranınızı arttıracaktır.

“Anlat” Anlatmak en iyi öğrenme yöntemidir. Anlatmaya başladığınız zaman, beyniniz pasif konumdan aktif konuma geçer ve öğrenme sürecine beynin birçok bölümü aktif olarak katılır. Böylece bilgilerinizi yaşantınızla ilişkilendirip anılaştırmış olursunuz. Beyin anılaştırma işlemini yaparken, seslerden, fotoğraflardan ve duygulardan yararlanır.  Anılaştırılmış bilgiler kalıcı hafızaya kaydedilir ve kolay unutulmaz.  Anlatırken metinde yazan cümlelerin aynısını değil, bilgileri kendi cümlelerinize çevirerek anlatırsanız, daha etkili bir öğrenme gerçekleştirmiş olursunuz, çünkü kişiler kendi cümleleriyle öğrenir.

“Tekrar” Öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmezseniz, çok büyük bir kısmını bir hafta içinde unutur ve hatırlamakta zorlanırsınız. Bunun önüne geçmek için günlük, haftalık aylık tekrarlar yapmalısınız. Öğrenme işlemini uykudan önce yapıp, tekrarı da sabah uykudan sonraki ilk saatler yapmalısınız. Çünkü uykundan önce beyninizi neyle meşgul ederseniz, beyniniz uyku esnasında o bilgilerle meşgul olmaktadır. Uyku süresince öğrenme devam etmekte, bilgiler analiz, sentez edilerek anlamlandırılmaktadır. Bir gün önce zor yaptığınız bir şey bir gün sonra sizin için çok daha kolay olacaktır. Sabahın ilk saatleri,  zihninizin en aktif olduğu zamanlardır. Bu saatlerde yapacağınız tekrarlar oldukça etkili olmaktadır.

9. Metni doğru mesafeden okumalısınız!

Bütün hızlı okuma tekniklerini uyguluyor olsanız bile, kitaba yakından bakarak hızlı okumanız mümkün değildir. Kitabı çok yakın tutmak daha dar bir alana odaklanmanıza sebep olur. Bu hem okuma hızınızı düşürür, hem de gözlerinizin çabuk yorulmasına sebep olur. Göz ve metin arasında ki ideal mesafe 30 ila 40 cm olmalıdır. Okuma esnasında, her 15 dk. bir 30 sn. kadar uzağa bakarak gözlerinizi dinlendirmelisiniz. Bu hareketler göz merceğinizi ve göz kaslarınızı rahatlatarak gözlerinizin çabuk yorulmamasını sağlayacaktır. Uzun okumalar yapmak istiyorsanız bu ayrıntıya dikkat etmelisiniz.

10. Okurken nefesinizi tutmamalısınız!

Okurken,  dikkatinizi okuduğunuz metne verebilmek için, zaman zaman nefesinizi tutarsınız, bu davranış uzun okumalarda sık tekrarlandığı için, beyne giden oksijen miktarını düşürür bu durum okuma sırasında başınızın ağrımasına ve dikkatinizin dağılmasına yol açar. Dikkatinizi toplamanız zorlaştığı için okuma hızınız ve anlama oranınızda aynı oranda etkilenir. Okurken karnınızdan düzenli nefes alıp verme alışkanlığı kazanmalısınız, eğer bunu başaramıyorsanız her 10 dakikada bir 3 kez derin nefes alarak beyninize bol oksijen gitmesini sağlayabilirsiniz. Uzun okumlar yapmak istiyorsanız bu ayrıntıya dikkat etmelisiniz.

11. Düzenli ve nezih bir ortamda okumalısınız!

Okuma ortamı, okuma ve anlama hızınızı büyük oranda etkilemektedir. Okuyacağınız ortamın ışıklandırması ideal olmalıdır, ışık ne çok düşük nede çok parlak olmamalıdır.  Düşük ışıkta veya yüksek ışıklı ortamda okumak gözlerinizin çabuk yorulmasına yol açar, okuma performansınızı büyük ölçüde düşürür. Okuyacağınız kitapların sayfaları mümkünse saman kâğıt ve mat renk seçilmelidir. Mat kâğıtlar okurken ışığı yansıtmayacağı için gözünüzü yormayacaktır. Okuduğunuz ortam düzenli ve tertipli olmalıdır, çok dağınık bir ortamda okumak, dikkatinizin ve motivenizin dağılmasına yol açacaktır. Yatar pozisyonda okumak, dikkatinizi toplanızı zorlaştıracak ve uykunuzu getirecektir.  Rahat nefes alıp vereceğiniz bir pozisyonda oturmalı ve okumalarınızı bu şekilde yapmalısınız.

Online eğitimlerinize katılarak 1 ayda hızlı okuma tekniklerini öğrenebilir, egzersiz yaparak okuma hızını % 400 arttırabilirsiniz.  Online egzersiz platformumuz hızlı okumayı ve anlamayı geliştirme amaçlı hazırlanmış olup sizin seviyenize göre hareket etmekte ve dijital bir akıllı öğretmen gibi davranmaktadır. İçerisinde onlarca egzersiz aracı, binlerce hızlı okuma metni bulunmaktadır. Yaş ve eğitim gurubunuza göre sistem sizin için hazırlanmış özel makaleleri kullanarak hem eğitiminize katkıda bulunur hem de hızlı okuma ve anlamayı öğretir.

Yazan: Hakan AKSU | okutanakademi.com