Hızlı Okuma TestiAristokrat bir ailenin küçük oğlu Felix de Vandennesse, ailesinin sıcak sevgisinden, ilgisinden yoksun, otoriter bir ortamda yetişmiş çalışkan bir çocuktur. Restauration devrinin yaklaştığı sırada Felix'i babası Tours'a çağırır. Felix, babasının davetine hemen itaat eder. Tours'a gittikten sonra bir gün bir baloya katılır. Baloda bir genç kadın görür. Onun güzelliği karşısında adeta büyülenir, ona karşı derin bir sevgi duyar. Bu genç kadını uzun süre unutamaz. Bir gün, İndre nehrinin kıyısında Clochegourde şatosunda bu genç kadınla karşılaşır. Genç kadının adı Kontes Henriette de Mortsauf'tur. Feliz, kadının güzelliğinin vadinin adı ile özdeşleştiğini düşünür. Vadinin adı Zambak'tır. Henriette de tıpkı zambaklar gibi temizi saf ve güzeldir. Felix ve Henriette tanışırlar. Henriette, Felix'e hayat hikayesini anlatır. Henriette, evlidir ve kocası asık suratlı, sert, soğuk bir insandır. Mutsuz bir hayatı vardır. Felix de ona ailesinin hallerinden, kederli çocukluğundan bahseder. Karşılıklı dertleşmeler her ikisini de birbirine yakınlaştırır. Aralarında temiz fakat gizli bir aşk başlar...
Kelime:
Hız:
Saniye:


Testi Baştan Başlat