OKUMA GELİŞTİRME PROGRAMI (2.3.4. sınıflar için)

İlkokullar için hızlı okuma kursu programımız; çocukların okuma hatalarını düzelterek daha akıcı ve anlayarak daha odaklı okumalarını sağlamak ve okumaya karşı olan ilgilerini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Okumayla yeni tanışan ilkokul öğrencileri, bu süreçte çeşitli okuma hataları ve sorunlarıyla karşılaşabilirler. Bu sorunlar zaman içinde kronikleşerek öğrencinin okumaya karşı ön yargı geliştirmesine ve okumaktan uzaklaşmasına sebep olur. Dolayısıyla öğrenci olmanın en temel öğesi olan okumak, okuduğunu anlamak, analiz etmek, yorumlamak gibi işlevleri tam olarak yerine getirilemez.

Okuma sorunları genellikle ilk okumaya geçildiği zamanlarda kendini belli etmeye başlar, çocukların okumaları akranlarına göre daha yavaş seyir gösterir. Okumaları ilerlemeye başladığı zaman ise kelime içinde harfleri yanlış kullanma alışkanlığı devam eder, birbirine benzer harf ve sayıları karıştırır ve yanlış okurlar. Kelimelerin yanlış okunması veya eksik okunması cümle içinde büyük anlam düşmelerine sebep olur ve düşünceyi anlamaları zorlaşır. Cümleyi tam anlamak için geri dönüp tekrar okuma ihtiyacı hissederler veya vurgulanmak istenen düşünceyi yanlış anlayarak okumalarına devam ederler. Bu durum genellikle sınavlarda kendini belli eder, çok rahatlıkla cevaplayabilecekleri bir soruyu anlamadıkları için cevaplayamaz ya da yanlış cevaplayabilirler.

Disleksi (Okuma Güçlüğü) olsun veya olmasın her öğrenci değişik okuma yeteneğine sahiptir. Bazı öğrenciler doğal olarak okumaya rahat geçip ilgisini sürdürürken bazı öğrenciler okumaya daha geç geçer ve okuma işlevini tam yerine getirmezler. Bozuk okuma düzenine sahip öğrenciler, okuduklarını anlamakta zorluk çeker buda okurken sıkılmalarına yol açarak zamanla okumaktan uzaklaşmalarına sebep olur.

Okumayan bir öğrencinin kelime dağarcığı gelişmez, kavram haznesi dar olur. İnsanların kavramlarla düşündüğünü ve konuştuğunu göz önünde bulundurduğumuzda, okumayan bir öğrencinin düşünme ve iletişim becerileri de bu durumdan çok etkilenir.

İlkokullar için hızlı okuma kursumuza katılan öğrencilerin, okuma yanlışları tespit edilerek bununla ilgili bir dizi egzersiz programı geliştirilir. Belirli bir süre yapılan bu egzersizler neticesinde öğrenciler okuma yanlışlarından ve engellerinden kurtularak, akıcı ve odaklı okumaya geçerler. Akıcı ve odaklı okumak öğrencilerin okuduğu metni daha iyi anlamasını sağlayarak okumaya karşı olan ilgilerini de arttırır.

Kurs süremiz 6 haftaya yayılmıştır, 24 saat yerinden 24 saatte uygulamalı eğitim olmak üzere toplamda 45 saatti kapsamaktadır. Temsilciliklerimizin olduğu il ve ilçelerde temsilcilerimizi arayarak, kurs tarihleri ve kurs şartları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Şubeleri Gör >> 

Temsilciliklerimizin bulunmadığı yerler için online eğitim imkanlarımızda bulunmaktadır. Online eğitim platformumuzu satın alarak eğitime hemen başlayabilirsiniz.

Online Eğitime Kayıt Ol>>

Güncel kurslarımızı inceleyerek size en uygun tarih ve saat dilimindeki kurslarımızı seçebilir. Ücretsiz deneme derslerimize katılarak kurs içeriğimiz hakkında daha detaylı fikir edinebilirsiniz.

Güncel Kursları İncele >>