Beylikdüzünde, ilkokullar için hızlı okuma kursu programımız çocukların okuma becerilerini geliştirmek okuma ve anlama kapasitelerini arttırmak için düzenlenmiştir. Yaptığımız egzersizlerle çocukların kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi , göz kas koordinasyonunu güçlendirmeyi, algı hızlarını arttırmayı ve dikkat sürelerini uzatmayı amaçlıyoruz.


  • Tarih: 23.07.2024 10:05 - 17.08.2024 20:30
  • Konum BEYLİKDÜZÜ - OKUTAN AKADEMİ (Harita)
  • Daha fazla bilgi: Beylikdüzü - Beykent/ Uyum Çarşı 2. Kat

Fiyat: 4500

Açıklama

BEYLİKDÜZÜ | İLKOKULLAR İÇİN - HIZLI OKUMA KURSU

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YAZ KURSLARI

23 Temmuz - 17 Ağustos arası olup, haftada 3 gün Salı - Perşembe - Cumartesi günleri olacak 4 hafta sürecektir.

Toplam: Kurs süresi 45 ders  saattir. Günde 40 ar dk. 2 ders olarak ilerleyecek, bunun 24 saati öğretmenle birlikte, 21 saatti egzersiz platformu üzerinden öğretmen denetiminde egzersiz ödevi sürecini kapsamaktadır.

Okuma Geliştirme (10:00 / 11:30)

Etkin Okuma  (11:45 / 13:15)

Sınav Odaklı Program  (13:30 / 15:00)

İLKOKULLAR İÇİN AKICI VE ANLAYARAK DOĞRU OKUMA PROGRAMI

Beylikdüzünde, İlkokullar için hızlı okuma kursu programımız; çocukların okuma hatalarını düzelterek daha akıcı ve anlayarak daha odaklı okumalarını sağlayarak okumaya karşı olan ilgilerini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Okumayla yeni tanışan ilkokul öğrencileri, bu süreçte çeşitli okuma hataları ve sorunlarıyla karşılaşabilirler. Bu sorunlar zaman içinde kronikleşerek öğrencinin okumaya karşı ön yargı geliştirmesine ve okumaktan uzaklaşmasına sebep olur. Dolayısıyla öğrenci olmanın en temel öğesi olan okumak, okuduğunu anlamak, analiz etmek, yorumlamak gibi işlevleri tam olarak yerine getirilemez.

ÇOCUKLAR NEDEN HATALI OKUR?

Çocukların hatalı okumaların sebebi, fonetik hafızalarının yeterince gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Okuma serüvenine yeni başlayan çocuklar kelimeleri heceleyerek okumaya başlarlar, kelimeleri okuma sayısı arttıkça zamanla kelimeleri hecelemeyi bırakarak bütün olarak görür ve sembol olarak tanımaya başlarlar. Bu geçiş süreci birçok sebebe bağlı olarak bazen sekteye uğrayabilir, bazı kelimeleri sembol olarak tanıyamadıkları için o kelimeye denk geldiğinde duraksayarak hecelemek zorunda kalırlar ya da benzer bir kelimeye benzeterek okumalarına devam ederler. Buda hatalı okumalarına yol açar.

Bu durum birçok sebebe bağlı olsa da, genel olarak dikkat odaklanma problemi yaşayan çocuklarda sıklıkla görülür. Kelimeleri hafızalarına net olarak kaydedemedikleri için, kelimeyi tanımakta zorluk çekerler ve o kelimeyi ilk defa okuyormuş gibi her seferinde hecelemek zorunda kalırlar. Bundan sebeptir ki okuma gelişimleri akranlarına göre yavaş seyir gösterir.

Çözümü; çocukların kelimeleri görme ve doğru okuma sayısını arttırarak, fonetik birikimlerine katkıda bulunmaktır. Bunla ilgili evde yapılacak birçok şey olsa da bu süreç, programlı, sürekli ve sabırlı bir çalışmayı gerektirir. Zamanınız ve imkânlarınız dâhilinde bunla ilgili alacağınız profesyonel bir yardım en doğru seçenek olacaktır.

ÇOCUKLAR OKUDUKLARINI NEDEN ANLAMAZLAR?

Çocukların okuduklarını anlayamamasının en önemli sebebi hatalı okumalardır. Hatalı okunan bir kelime veya kelime eki cümlenin bütün anlamını etkilemekte ve anlam kayıplarına yol açmaktadır. Hatta bu durum cümlenin tamamen yanlış anlaşılmasına kadar varmaktadır. Okurken doğru okumak anlama için gerçekleşmesi gereken ilk kıstastır.

Çocukların anlamalarını etkileyen ikinci kıstas ise okuma hızıdır. Yavaş okumak, kelimeler ve onların karşılığı olan kavramlar arasında bağlantı kurmayı zorlaştırır. Çocuk cümlenin sonuna gelene kadar başını unutabilir veya okuduğu bir paragrafın başı sonu arasında bağlantı kurmakta veya verilmek istenen mesajları bir yönerge dâhilinde algılamakta zorlanır. Her insanın algı hızı kendi konuşma hızı ile doğru orantılıdır. Okuma hızı konuşma hızının altına düştüğünde okunan metni anlamak zorlaşır.

Anlama oranımızı etkileyen üçüncü kıstas ise düşük odaklanma ve istek ile okumaktır. Okurken kavramları yakalamalı ve kavramlar arasında bağlantı kurarak büyük kavrama ulaşmalıyız. Amaçsız ve fikirlere odaklanmadan okumak, kavramlar arası bağlantı kurmayı zorlaştırarak okunan metnin anlaşılamamasına yol açmaktadır.

Anlamayı etkileyen diğer bir kıstasımız ise kelime dağarcığıdır. Doğduğumuzdan itibaren zihnimizde kelimeleri ve onların anlam karşılığı olan kavramları biriktirmeye başlarız. Duyduklarımızdan okuduklarımızdan yeni kelimeler öğrenir onları zihnimizde kavramlaştırırız. Bu hayat boyu sürer. Az okuyan ve az iletişim kurulan çocukların kelime dağarcıkları yavaş gelişir. Buda okudukları kelimeleri kavram olarak anlamalarını zorlaştırır. Bazen bir kelimenin anlamını bilmemek bütün bir cümlenin hatta paragrafın anlaşılamamasına yol açar.

BİZ NELER YAPIYORUZ?

Çocukların okuma becerilerini geliştirmek okuma ve anlama kapasitelerini arttırmak için, bir dizi egzersiz programı uyguluyoruz. Egzersizlerle öğrencilerin göz beyin koordinasyonunu güçlendirmeyi, görsel dikkatlerini arttırmayı, odaklanma sürelerini uzatmayı, algı hızlarını arttırmayı ve kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi amaç ediniyoruz.

Egzersizlerimiz 30 seanstan oluşuyor. Egzersizlerin bir kısmını derste öğrencilerle birlikte yapıyoruz bir kısmını ise kursun olmadığı günler için eve ödev olarak veriyoruz. Bunun için Online egzersiz platformumuzdan her öğrenciye kullanıcı adı ve şifre oluşturarak egzersizleri her öğrenci için özelleştiriyor ve platform üzerinde egzersiz süreçlerini takip edebiliyoruz. 

Ayrıca çocukların anlam zenginliğini ve derinliğini geliştirmek için her yaş grubuna göre hazırlanmış ayrı konu ve temayı içeren paragraflar üzerinde okuma, anlama, yorumlama ve muhakeme yürütme çalışmaları yapıyoruz.

Kurs sonunda öğrenciler varsa okuma hatalarından kurtularak, daha doğru ve anlayarak daha akıcı okuyabiliyorlar. Eğer herhangi bir okuma hatası yoksa eskisine oranla daha hızlı daha odaklı ve uzun okumalar yapabiliyorlar.

Eğitimlerimiz hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için Beylikdüzü deki kurs merkezimizile iletişime geçiniz. Beylikdüzü hızlı okuma kursu, merkezi konumda olup tüm toplu taşıma araçlarına yakındır. 

HAKAN AKSU - 0532 174 75 64 - 0850 304 59 96 | okutanakademi.com - Beylikdüzü Şubesi