Mersin'de sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için, oluşturduğumuz “sınav odaklı hızlı okuma kursu programımız” öğrencilerin hem anlayarak okuma hızlarını kalıcı olarak artırmayı hem de sınav sürecini doğru yöneterek sınavlarda iyi bir zaman ve stres yönetim becerisi sergilemelerini amaçlamaktadır.


 • Tarih: 14.10.2023 10:00 - 19.11.2023 20:30
 • Yer: Aydınlıkevler, 2012. Sk. No:33140 no 10, Yenişehir/Mersin, Türkiye (Harita)
 • Daha fazla bilgi: Aydınlıkevler, 2012. Sk. No:10, 33140 Yenişehir/Mersin

Fiyat: 3500

Açıklama

MERSİN SINAV ODALI HIZLI OKUMA KURSU

14 Ekim - 19 Kasım arası olup, haftada 2 gün Cumartesi - Pazar olacak ve 6 hafta sonu sürecektir.

Toplam: 12 Gün 40'ar dk. 24 saati kapsamaktadır.

Okuma Geliştirme (10:00 / 11:30)

Etkin Okuma  (11:45/ 13:15)

Sınav Odaklı Program  (13:30/ 15:00)

EĞİTİMİN AMACI                            

Mersin hızlı okuma kursu, programın amacı; öğrencilerin etkin okuma ve anlama becerilerini geliştirerek, hem sınav hazırlık sürecinde hem de sınavlarda zamanı ve streslerini doğru bir şekilde yönetmelerini sağlayarak, başarılarına  katkıda bulunmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ                

 • Hızlı okuma teknikleri teorik eğitim.
 • Okuma yol haritaları.
 • Okuma tasarımları.
 • Hızlı okuma egzersizleri.
 • Sınav hazırlık sürecinde verimli ders çalışma teknikleri.
 • Hafıza teknikleri ve uygulamaları.
 • Paragraf soru kalıpları ve çözüm taktikleri.

   UYGULAMA VE EGZERSİZLER                     

 • Göz kası koordinasyon egzersizleri.
 • Sağ sol beyin koordinasyon egzersizleri.
 • Hızlı görme ve kavrama egzersizleri.
 • Dikkat odaklanma egzersizleri.
 • Hafıza teknikleri ve tekniklerin kullanılmasına yönelik uygulamalar.
 • Blok görme egzersizleri.
 • Nefes egzersizleri.
 • Fotografik okuma egzersizleri.
 • Paragraf soru kalıpları ve uygulamaları.

EĞİTİMİN UYGULANIŞI                 

Eğitim süreci, 24 Saat yüz yüze eğitim ve 21 saat web tabanlı egzersiz platformu üzerinden egzersiz sürecini kapsamaktadır. Dersler 40 dakika olup haftada 1 gün - 3 saat veya haftada 2 gün (2 + 2 şeklinde) 4 saat olarak uygulanmaktadır. Haftada 1 gün 3 saat şeklinde olan uygulamada program 2 ay sürmekte, haftada 2 gün olan uygulamada 1,5 ay sürmektedir. Yüz yüze eğitimlerde eğitimin teknik ve teorik kısmı işlenerek, hızlı okuma teknik ve tasarımlarını kavramaları sağlanır. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde egzersizlerin bir kısmı öğrencilerle birlikte yapılarak asgaride okuma hızlarının artması sağlanır. Eğitim kesintisiz 30 seanslık bir egzersiz sürecini kapsamaktadır. Bu bağlamda Kursun olmadığı günlerde öğrencilerin düzenli egzersiz yapabilmeleri için, her öğrencinin ismine üyelik açılarak web tabanlı egzersiz platformu üzerinden egzersizleri düzenli bir şekilde yapmaları sağlanır. Egzersiz süreci kurs öğretmeni, tarafından takip edilerek süreç ve sonuçlar hakkında veli ve öğrenciler bilgilendirilir. Yüz yüze eğitimlerin 1 dersi egzersize ayrılırken ikinci ders teorik eğitim olarak işlenir.  Teorik eğitimler uygulamalı olup öğrencinin beceriyi kazanması gözetilmektedir. Kursun son 8 saati paragraf soru kalıplarına ayrılır. Paragraf soru kalıbı anlatıldıktan sonra, öğrencinin taktikleri uygulayarak soruyu çözmesi için o paragraf soru kalıbı ile ilgili uygulama testi verilir.

GARANTİ                            

Kursumuz sonuç odaklıdır, eğitime katılan bütün öğrencilere anlayarak okuma hızlarının kalıcı olarak 2 kat arttırılacağı garanti edilir. Bu derslerde yapılan egzersizlerle mümkün olmaktadır. Bunu için öğrencilerin derslere devamlılığı şarttır.

 EĞİTİM SONUÇLARI                       

 • Hızlı okuma eğitimi, anlayarak okuma hızını en az iki kat arttırır.
 • Gözler yorulmadan uzun ve odaklı okumalar yapılmasını sağlar.
 • Anlama derinliğini arttırır.
 • Hafızayı güçlendirir.
 • Dikkati arttırır.
 • Odaklanma süresini uzatır.
 • Göz kaslarını güçlendirir ve göz çevikliğini arttırır.
 • Değişik okuma türlerine karşı değişik okuma tasarımları kullanma becerisi kazandırır.
 • Fotografik okuma zihinde canlandırma ve hatırlama yetisini güçlendirir.
 • Kelime haznesini zenginleştirir.
 • Hedef belirleme ve hedef doğrultusunda planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Zaman yönetimi ve stres yönetimi becerilerini geliştirir.
 • Paragraf soru kalıplarını tanır ve kısa yoldan doğru sonuca ulaşmayı öğrenir.

SINAVLARDA SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR.                        

ÖSYM soruları hazırlarken her öğrencinin ortalama 150 kelime okuduğunu referans alarak soru kitapçığındaki kelime sayısını ve soru uzunluklarını ayarlar. Bir okunan soruya ikinci süre şansı tanımaz. Bunu yapmakla öğrencilerin bilgilerini ölçmenin yanında okuma - anlama muhakeme yürütme ve dikkat seviyelerini de ölçmüş olur. Sınav sonuçlarının belirleyen ders matematik gibi görünse de, asıl sınavdan alınacak başarı oranını Türkçe soruları belirlemektedir. İki tane fazladan yapılacak paragraf sorusu on binlerce kişinin önüne geçilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca paragraf sorularında yavaş okumaktan kaynaklı kaybedilecek fazladan zaman diğer soruların süresini kısmakta ve bütün sınavın yoğun stres altında,  soruları yetiştirememe korkusu ile geçmesine yol açmaktadır. Dakikada 450 kelime okuyan bir öğrenci ÖSYM’nin hazırladığı 100 soruluk bir sınavdan normal okuyan bir öğrenciye göre, artı 35 dakika zaman kazanmakla birlikte dikkatsiz okumaktan kaynaklı yapacağı hataları da ortadan kaldırmaktadır.  

Mersin hızlı okuma kursu merkezimiz, merkezi konumda olup tüm toplu taşıma araçlarına yakındır. ilçelerinden tek vesaitle rahat ulaşım sağlanmaktadır.

Zehra ABACI 0537 436 57 75  | okutanakademi.com - Mersin Şubesi