ONLİNE CANLI DERS | Sınav Odaklı - Hızlı Okuma Kursu


Sınavlara hazırlanan öğrenciler için, Online canlı ders olarak oluşturduğumuz “sınav odaklı hızlı okuma kursu programımız” öğrencilerin hem anlayarak okuma hızlarını kalıcı olarak artırmayı hem de sınav sürecini doğru yöneterek sınavlarda iyi bir zaman ve stres yönetim becerisi sergilemelerini amaçlamaktadır.


 • Tarih: 23.10.2021 15:30 - 28.11.2021 19:30
 • Yer: Online Etkinlik

Fiyat: 750

Açıklama

ONLİNE CANLI DERS - SINAV ODAKLI - HIZLI OKUMA KURSU

HAFTA SONU PROGRAMI

Kurs Tarihi: 23 Ekim - 28 Kasım arası olup, haftada 2 gün Cumartesi  - Pazar günleri olacak ve 6 hafta sürecektir.

SINAV ODAKLI PROGRAM

(5-6. SINIFLAR ) 11:45 - 13:15 arası

(LGS GRUBU) 17:15 - 18:45 arası

(TYT  GRUBU) 19:00 - 20:30 arası

EĞİTİMİN AMACI                            

Online sınav odaklı hızlı okuma kursumuzun amacı; öğrencilerin etkin okuma ve anlama becerilerini geliştirerek, hem sınav hazırlık sürecinde hem de sınavlarda zamanı ve streslerini doğru bir şekilde yönetmelerini sağlayarak, başarılarına  katkıda bulunmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ                

 • Hızlı okuma teknikleri teorik eğitim.
 • Okuma yol haritaları.
 • Okuma tasarımları.
 • Hızlı okuma egzersizleri.
 • Sınav hazırlık sürecinde verimli ders çalışma teknikleri.
 • Hafıza teknikleri ve uygulamaları.
 • Paragraf soru kalıpları ve çözüm taktikleri.

   UYGULAMA VE EGZERSİZLER                     

 • Göz kası koordinasyon egzersizleri.
 • Sağ sol beyin koordinasyon egzersizleri.
 • Hızlı görme ve kavrama egzersizleri.
 • Dikkat odaklanma egzersizleri.
 • Hafıza teknikleri ve tekniklerin kullanılmasına yönelik uygulamalar.
 • Blok görme egzersizleri.
 • Nefes egzersizleri.
 • Fotografik okuma egzersizleri.
 • Paragraf soru kalıpları ve uygulamaları.

EĞİTİMİN UYGULANIŞI                 

Eğitim süreci, 24 Saat yüz yüze online canlı ders  ve 21 saat web tabanlı egzersiz platformu üzerinden egzersiz sürecini kapsamaktadır. Dersler 40 dakika olup haftada 3 gün  (2 + 2 + 2  şeklinde) 6 ders saati olarak uygulanmaktadır. Toplam kurs süresi 4 haftadır. Yüz yüze online canlı eğitimlerde eğitimin teknik ve teorik kısmı işlenerek, hızlı okuma teknik ve tasarımlarını kavramaları sağlanır. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde egzersizlerin bir kısmı öğrencilerle birlikte yapılarak asgaride okuma hızlarının artması sağlanır. Eğitim kesintisiz 30 seanslık bir egzersiz sürecini kapsamaktadır. Bu bağlamda Kursun olmadığı günlerde öğrencilerin düzenli egzersiz yapabilmeleri için, her öğrencinin ismine üyelik açılarak web tabanlı egzersiz platformu üzerinden egzersizleri düzenli bir şekilde yapmaları sağlanır. Egzersiz süreci kurs öğretmeni, tarafından takip edilerek süreç ve sonuçlar hakkında veli ve öğrenciler bilgilendirilir. Yüz yüze eğitimlerin 1 dersi egzersize ayrılırken ikinci ders teorik eğitim olarak işlenir.  Teorik eğitimler uygulamalı olup öğrencinin beceriyi kazanması gözetilmektedir. Kursun son 8 saati paragraf soru kalıplarına ayrılır. Paragraf soru kalıbı anlatıldıktan sonra, öğrencinin taktikleri uygulayarak soruyu çözmesi için o paragraf soru kalıbı ile ilgili uygulama testi verilir.

GARANTİ                            

Kursumuz sonuç odaklıdır, eğitime katılan bütün öğrencilere anlayarak okuma hızlarının kalıcı olarak 2 kat arttırılacağı garanti edilir. Bu derslerde yapılan egzersizlerle mümkün olmaktadır. Bunu için öğrencilerin derslere devamlılığı şarttır.

 EĞİTİM SONUÇLARI                       

 • Hızlı okuma eğitimi, anlayarak okuma hızını en az iki kat arttırır.
 • Gözler yorulmadan uzun ve odaklı okumalar yapılmasını sağlar.
 • Anlama derinliğini arttırır.
 • Hafızayı güçlendirir.
 • Dikkati arttırır.
 • Odaklanma süresini uzatır.
 • Göz kaslarını güçlendirir ve göz çevikliğini arttırır.
 • Değişik okuma türlerine karşı değişik okuma tasarımları kullanma becerisi kazandırır.
 • Fotografik okuma zihinde canlandırma ve hatırlama yetisini güçlendirir.
 • Kelime haznesini zenginleştirir.
 • Hedef belirleme ve hedef doğrultusunda planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Zaman yönetimi ve stres yönetimi becerilerini geliştirir.
 • Paragraf soru kalıplarını tanır ve kısa yoldan doğru sonuca ulaşmayı öğrenir.

SINAVLARDA SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR.                        

ÖSYM soruları hazırlarken her öğrencinin ortalama 150 kelime okuduğunu referans alarak soru kitapçığındaki kelime sayısını ve soru uzunluklarını ayarlar. Bir okunan soruya ikinci süre şansı tanımaz. Bunu yapmakla öğrencilerin bilgilerini ölçmenin yanında okuma - anlama muhakeme yürütme ve dikkat seviyelerini de ölçmüş olur. Sınav sonuçlarının belirleyen ders matematik gibi görünse de, asıl sınavdan alınacak başarı oranını Türkçe soruları belirlemektedir. İki tane fazladan yapılacak paragraf sorusu on binlerce kişinin önüne geçilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca paragraf sorularında yavaş okumaktan kaynaklı kaybedilecek fazladan zaman diğer soruların süresini kısmakta ve bütün sınavın yoğun stres altında,  soruları yetiştirememe korkusu ile geçmesine yol açmaktadır. Dakikada 450 kelime okuyan bir öğrenci ÖSYM’nin hazırladığı 100 soruluk bir sınavdan normal okuyan bir öğrenciye göre, artı 35 dakika zaman kazanmakla birlikte dikkatsiz okumaktan kaynaklı yapacağı hataları da ortadan kaldırmaktadır.   

HAKAN AKSU - 0532 174 75 64 - 0850 304 59 96 | okutanakademi.com - ONLİNE CANLI  HIZLI OKUMA KURSU