ÇOCUKLAR OKUDUKLARINI NEDEN ANLAMAZLAR?

Çocukların okuduklarını anlayamamasının en önemli sebebi hatalı okumalardır. Hatalı okunan bir kelime veya kelime eki cümlenin bütün anlamını etkilemekte ve anlam kayıplarına yol açmaktadır. Hatta bu durum cümlenin tamamen yanlış anlaşılmasına kadar varmaktadır. Okurken doğru okumak anlama için gerçekleşmesi gereken ilk kıstastır.

Çocukların anlamalarını etkileyen ikinci kıstas ise okuma hızıdır. Yavaş okumak, kelimeler ve onların karşılığı olan kavramlar arasında bağlantı kurmayı zorlaştırır. Çocuk cümlenin sonuna gelene kadar başını unutabilir veya okuduğu bir paragrafın başı sonu arasında bağlantı kurmakta veya verilmek istenen mesajları bir yönerge dâhilinde algılamakta zorlanır. Her insanın algı hızı kendi konuşma hızı ile doğru orantılıdır. Okuma hızı konuşma hızının altına düştüğünde okunan metni anlamak zorlaşır.

Anlama oranımızı etkileyen üçüncü kıstas ise düşük odaklanma ve istek ile okumaktır. Okurken kavramları yakalamalı ve kavramlar arasında bağlantı kurarak büyük kavrama ulaşmalıyız. Amaçsız ve fikirlere odaklanmadan okumak, kavramlar arası bağlantı kurmayı zorlaştırmakta okunan metnin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Anlamayı etkileyen diğer bir kıstasımız ise kelime dağarcığıdır. Doğduğumuzdan itibaren zihnimizde kelimeleri ve onların anlam karşılığı olan kavramları biriktirmeye başlarız. Duyduklarımızdan okuduklarımızdan yeni kelimeler öğrenir onları zihnimizde kavramlaştırırız. Bu hayat boyu sürer. Az okuyan ve az iletişim kurulan çocukların kelime dağarcıkları yavaş gelişir. Buda okudukları kelimeleri kavram olarak anlamalarını zorlaştırır. Bazen bir kelimenin anlamını bilmemek bütün bir cümlenin hatta paragrafın anlaşılamamasına yol açar.

Hakan AKSU | okutanakademi.com | 0532 174 75 64