SINAVLARDA ETKİN VE HIZLI OKUMANIN ÖNEMİ

Öğrencilerin sınavlarda, başarıyı yakalayarak fark yaratmaları için, etkin ve hızlı okumaları, dikkatli olmaları ve zamanı doğru yönetmeleri gerekmektedir.

Sorular hazırlarken her öğrencinin ortalama 150 kelime okuduğunu referans alınarak soru kitapçığındaki kelime sayısı ve soru uzunlukları ayarlanır. Bir okunan soruya ikinci süre şansı tanınmaz. Öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmenin yanında okuma - anlama muhakeme yürütme ve dikkat seviyeleri de ölçülmek istenir.

Yavaş okumak uzun ve çok kademeli soruların anlaşılmasını zorlaştırarak, öğrencinin anlamak için sık sık geri dönerek okumasına yol açar.  Buda sınavlarda fazlandan zaman kaybına sebep olur.  Ayrıca paragraf sorularında yavaş okumaktan kaynaklı kaybedilecek fazladan zaman diğer soruların süresini kısarak bütün sınavın yoğun stres altında,  soruları yetiştirememe korkusu ile geçmesine yol açar.

Etkin okumanın yanında zamanı doğru yönetmekte gerekir, her soruda fazladan kaybedilecek 20 saniye, sınav genelinde düşünüldüğünde LGS sınavında 30 DK. TYT sınavında 35 DK. Zaman kaybına yol açar. Bu bağlamda zamanı doğru kullanmak adına stratejik düşünmeli ve sorulara taktiksel yaklaşılmalıdır.

Bütün bunların yanında yanlış algılamaktan kaynaklı yapılan basit hataları ortadan kaldırmak için sınav sonuna kadar dikkat ve odaklanma becerinizi sürdürmelisiniz. Bunla ilgili sınav öncesinde ve sınav anında yapacağınız nefes egzersizleri, dikkat egzersizleri ve telkinler çok işinize yarayacaktır.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için, oluşturduğumuz “sınav odaklı hızlı okuma” programımız öğrencilerin hem anlayarak okuma hızlarını kalıcı olarak artırmayı hem de sınav sürecini doğru yöneterek sınavlarda iyi bir zaman ve stres yönetim becerisi sergilemelerini amaçlamaktadır.

Hakan AKSU | okutanakademi.com | 0532 174 75 64