GÖRSEL HAFIZA TEKNİKLERİ

Görsel hafıza teknikleri soyut kavramları görselleştirdikten sonra belli kurallar dâhilinde birbirine bağlayarak oluşturulan etkin hatırlama yöntemleridir.

Beynin sol lobunun sistematik, kurallı, ezbere ve tekrara dayalı öğrenme özelliğinin yanına, beynin sağ lobunun bir mantık zincirine bağlı kalmadan sembollerle öğrenme özelliği katılarak oluşturulur.

İşiterek kaydettiğiniz bilgileri, zihninizde canlandırarak bir kavram haline dönüştürmez ve o kavramı diğer kavramlarla ilişkilendirmezseniz kısa sürede unutursunuz.  Tekrar sonucu ezberleyerek belli bir süre hatırlamanız mümkündür. Fakat tekrar etmediğinizde bilgiyi hatırlamanız zorlaşacaktır.

Görsel hafıza teknikleri kısa sürede bilgiyi görselleştirerek bir mantık zincirine ihtiyaç duymadan kavramsallaştırmanıza ve zihninizde var olan diğer kavramlarla ilişkilendirmenize yarar. Örneğin yeni girdiğiniz bir ortamda tanıştığınız birisi sizin için bir anlam ifade etmez, dolayısıyla ismini 5 dk. sonra unutmanız muhtemeldir. Fakat yüzünü kolay kolay unutmazsınız hatta yıllar sonra bile görseniz hatırlarsınız.

Beynin sol lobuyla işittiğiniz isim aklınızda 5 dk. kalmaz iken, sağ lob ile aldığınız fotoğrafı çok uzun süre hatırlarsınız. Görsel hafıza teknikleri beynin sağ lobunun, sembol hatırlama özelliğinden yararlanarak, sol lopta bulunan sistematik bilgiye kısa sürede ulaşmanıza ve istediğimiz zaman hatırlamanıza yarar.

Örneğin yeni tanıştığınız kişinin ismi Mehmet olsun, “Mehmet” sizin için bir anlam ifade etmez, yani sarı çizmeli herhangi bir Mehmet ağadır. Fakat Mehmet’in fotoğrafını önceden tanıdığınız bir Mehmet’le ilişkilendirirseniz. Sarı çizmeli Mehmet ağayı gördüğünüzde arkadaşınız olan Mehmet’i hatırlayacak ve  ismini aklınıza getirmeniz mümkün olacaktır.

HAKAN AKSU | #okutanakademi.com